Prosvetno Delo City Mall


Изведен е ентериер за продажен простор на Просветно Дело во City Mall Скопје.
За повеќe инфо, на следниот линк.