Tribeca - Botanic Shop & Cafe


Изведен е ентериер на Tribeca- Botanic Shop & Cafe.
За повеќe инфо, на следниот линк.