Изведен ентериер на стан во Карпош 04, Скопје


Изведен е станбен простор во Карпош 04, Скопје со површина од Р=70м2.
Ентериерното решение можете да го погледнете тука link