Изведен е ентериер на Оптика Прима


Изведен е ентериер на Оптика Прима во Центар, Скопје. 

Повеќе инфо на следниот линк.